IMG-20240313-WA0000

Dorpsoverleg

 

Stichting Dorpsoverleg Someren-Heide is onze officiële naam (statuten).

Het Dorpsoverleg heeft als missie ‘het samen realiseren van activiteiten en voorzieningen die de leefbaarheid van het dorp Someren-Heide, sociaal, cultureel, maatschappelijk als ook fysiek, versterken. De doelstelling is dat de inwoners zelf, op eigen wijze, een bijdrage leveren aan het versterken van de leefbaarheid van Someren-Heide. Het Dorpsoverleg komt in actie als er zorgen zijn of als voorzieningen in ons dorp in gevaar dreigen te komen.

Onze visie is ‘Samen doen en laten’. Alles wat goed gaat dragen we een warm hart toe.

Maar als er een onderwerp is dat aandacht nodig heeft en ook blijft vragen (zorg voor de toekomst) dan zorgt het Dorpsoverleg ervoor dat er voldoende inwoners gevonden worden om dit onderwerp te omarmen en om activiteiten te organiseren die de leefbaarheid van ons dorp vaak over een langere periode versterken. Om deze reden zijn er de nodige werkgroepen ontstaan in Someren-Heide.

Er zijn een aantal werkgroepen die op een bepaalde wijze in relatie staan met ‘Het Dorpsoverleg’:

 • Beheercommissie van gemeenschapshuis De Bunt
 • Werkgroep Wonen
 • De Dorpsondersteuner en ‘klankbordgroep Zorg en Welzijn’
 • Jeugdvakantiewerk Someren-Heide
 • Oranje comite
 • Dorpsblad
 • D’n Inloop
 • ’t Kapelleke
 • Mee(j)eten
 • Werkgroep 100 jaar Someren-Heide

 

Activiteiten:

 • Open Dorpsoverleg: 2x per jaar. Dit is een algemene dorpsavond, vaak met een thema/onderwerp.
  Iedereen is welkom.
 • Dorpsoverleg: 4x per jaar vergadering
 • Bestuursvergadering: 1x per jaar vergadering.
  (Officiële jaarstukken van Het Dorpsoverleg, De Bunt en De Dorpsondersteuner)
 • Overig: Regelmatig afstemming met gemeente Someren overdiverse onderwerpen (leefbaarheid).

 

Mocht je interesse hebben in Het Dorpsoverleg, neem dan contact met ons op: info@someren-heide.nl