DORPSONDERSTEUNING

cindy manders - profiel

HELP...waar moet ik zijn...?

DORPSONDERSTEUNING SOMEREN-HEIDE

Cindy Manders vraagbaak voor:

  • duidelijkheid in zorgaanbod
  • mantelzorg, vrijwilligerszorg
  • korte zorgvragen
  • doorverwijzing naar instanties en hulpverleners

Meedenken en samen op zoek gaan naar een oplossing.
Ook de leefbaarheid en het dorpsleven als geheel
wordt ondersteund door het stimuleren van contacten, onderling en met verenigingen.

Deze dienst wordt u gratis aangeboden.

Tel: 06-19221188
e-mail: dorpsondersteuning@someren-heide.nl 

Meedoen in de samenleving maakt een dorp leefbaarder!